اخبار جدید

::

مطالب مشابه

اخبار مرتبط با آوای ساوه

  • بحران ملی فوتبال ، قسمت سوم: حسنک بر دار و ما بیدار؟

    اختصاصی آوای استقلال - حسن صانعی پور سلطان محمود غزنوی در سراسر حکومتش بر بلاد اسلامی تنها یک وزیر داشت که توانست با بهره بردن از دانش وی فتوحات متعددی را پشت سر نهاده وچنان به متکی به دانش این مرد بود که به هنگام غضب بر وی هم دانش او را در گفتار پنهان ننمود ،اما به رسم روزگار بدکردار، نمامان برس ...


رفتن به نوارابزار