اخبار جدید

::

:: یادداشت هواداری: خواستم فقط بنویسم باختیم ، فقط همین …

آوای استقلال- محمود فخرالحاج از قم- خواستم فقط بنویسم باختیم ، فقط همین …

فقط همین چون ما نه تنها فینال بلکه همه چیز را باختیم ، چه لیگ و چه حذفی و چه هرچه اعتبار بود! آنقدر ذوب آهن را دست کم گرفتیم که در ۱۲۰ دقیقه بازی حتی به تعداد انگشتان یک دست هم نتوانستیم موقعیت خلق کنیم . آنقدر به خودمان غرّه شدیم که فکر کردیم همه جوره قهرمانیم . خودتان تیترهای یک هفته اخیر روزنامه محبوبمان را نگاهی بیندازید می بینید که ما خودمان را از یک هفته پیش برنده می دانستیم .

اما خبر نداشتیم که در میدان مسابقه حرفی برای گفتن نخواهیم داشت .

دلمان خوش بود که به پنالتی ها می رسیم و یک سید داریم که شماره یک پنالتی گیرهای لیگ است . اما اوهم روی هیچ کدام از پنالتی ها حرفی برای گفتن نداشت . این هم از سیدی که دلمان را خوش کرده بودیم به او!

حال بیشتر به پرویزخان خرده می گیریم که دیدی ، دیدی آقای مظلومی آنقدر این بازی را دست کم گرفتی که آخر همه چیز را از دست دادی آنقدر از یک هفته پیش این بازی را سبک شمردی وگفتی این بازی بازی مرگ وزندگی نیست که آخر خیلی راحت با احساسات هواداران بازی کردی

پس از اینکه لیگ را در چند هفته آخر با سهل انگاری و بی تدبیری از دست دادی و ما را کشاندی به فینال و دلمان را خوش کردی به خرمشهر ! که فکر کردیم نه! قرار است پرویزخان جام از دست رفته را جبران کند با جام حذفی .

اما وقتی تیم را در تمامی ۱۲۰دقیقه دیدیم ناامید شدیم و مأیوس که نه این تیم برای قهرمان شدن بازی نمی کند ، سفت وسخت نمی جنگد بیشتر از اینکه برای گل زدن تلاش کند برای گل نخوردن دفاع می کند و در پایان فصل ناکامی های استقلال همه جور باهم جور شد .


نام شما :

ایمیل شما :
رفتن به نوارابزار