اخبار جدید

::

:: پدر معنوی استقلال !روحت شاد

اختصاصی آوای استقلال – حسن صانعی پور

سایه ای بود و پناهی بود و نیست      لغزشم را تکیه گاهی بود و نیست

 

سخت دلتنگم کسی چون من مباد      سوگ حتـی قسمت دشمن مبــاد

 

بــاورم نیست این من نـابــاورم             روی دوش خویش او را می برم

مـی بـرم او را که آورده مـــــرا                 پاس ایامـــی که پرورده مـــــرا

 

می برم درخاک مدفونش کنـــم              از حساب خویش بیرونش کنـــم

 

مثل من ده ها تن دیگـــــر به راه             جامه هاشان مثل دل هاشان سیاه

 

منتظــــر تا بارشان خالی شــود               نــوبت نشخـــوار و نقالی شــود

 

هــرکسی هم صحبتـی پیدا کند              صحبت از هــر جا بجز این جا کند

 

دیدنش سخت است و گفتن سخت تر    خوش به حالت ،خوش به حالت ای پدر

 

منصور نصرهای آبی تباران کوله بار عشق خود را در سراچه افتخارات تنها تیم پر افتخار آسیا آویخت و به دیار محبوب شتافت ، بغضی در گلو پدید آمده که حنجره فریاد را میفشارد ، بودنش را دربالین عافیت جستجو میکردیم اما چشم گریانمان بر تابوت رحلتش گشودیم، مرد روزهای آبی ! یقیین دارم تحمل بیماری را در وجودت داشتی اما غم دوری یاران رفته دردل رحیمت، عزم و شور رفتن نهاد ، خوشا به حال حجازی مهربان ، و زهی تهنیت به احدی غیور که یار غارشان اکنون در بر است و دل خونین هوادار در سر، ای دهر نامروت از رفتن یاران دیگر خسته شده ایم  ، اندکی تامل کن که روزگار هوادار سیاه است و طاقتی در جمع نیست و سردرگریبان خود کشیده ایم و عزای پدر را بر سر و سینه میزنیم.

آوای استقلال ضایعه درگذشت این بزرگ مرد فوتبال ایران را به تمام ایرانیان تسلیت عرض کرده وآرزوی آمرزش وشادی روح آن مرحوم وصبر برای بازمانگان وطرفداران وی را دارد


نام شما :

ایمیل شما :


آخرین خبرهارفتن به نوارابزار