اخبار جدید

::

همکاران سایت آوای استقلال

مدیر کل و صاحب امتیاز:

مهدی عالیشاه

.مدیر اجرایی:

روژان سلیمی

.اعضای تحریریه:

روژان سلیمی

شروین فلاح

سید آرمان معین.

حدیث نوری

مائده قدیمی

مهدی مهدی زاده

الناز حسینی

محمود فخرالحاج

مهدی عالیشاه

گرافیک:

مرضیه سیستانی

آنالیزورها:

مهیار اسعد

مهدی عالیشاه 

 خبرنگار:

روژان سلیمی.

ویدئو:

مهدی عالیشاه .

ناظر فنی:

مهندس سامان سوهانیان


رفتن به نوارابزار