اخبار جدید

::

:: فرهنگ فوتبال ایران دور از فرهنگ ناب ایرانی

اختصاصی آوای استقلال – حسن صانعی پور

تاریخ ایران پر است از نامروتیها وناجوانمردیهای فراوانی که اقوام گوناگون از شرق تا غرب بر سرایرانیان آورده ودر مقطع کوتاهی نیز موفق به فتح شده وبه مروز زمان فرهنگ غنی پارسیان آنان را در خود هضم نموده وشکل ایرانی به تهاجم واندیشه آنان داده است ، از زمان کوچ قوم آریایی از سرزمین سرد سیبری به مقصد فلات ایران وتشکیل مادها وپارتها وهخامنشیها وتشکیل امپراطوری عظیم آریاییان ونیز بوجد آمدن سلسله های مختلف پادشاهی وتا زمان ورود اسلام ،همواره دشمنان این مرز وبوم در تلاش بودند که ضربه های مهلک خود را بر پیکره این دیار کهن وارد نموده وآنرا دست مایه هوا وهوسهای خود قرار دهند،، که البته باورود اسلام درونمایه های مذهبی ایرانیان قوی ترگردید،،از دنیای قدیم وعهد عتیق که بگذریم ، دنیای پیچیده امروزی را به نظاره خواهیم نشست وشیوه  نوین تهاجم مغولانه امروزی را می بینیم وبه قول فوتبالی ها با ترکیب صفر –صفر- یازده بر تمامی ارکان ما نود واندی دقیقه تاختند ومی تازند وجام قهرمانی را بر دستان ناپاکشان بالا می برند وبه قولی سور عزای مارا به سفره نشسته اند .

ورزش  یا به عبارتی بازی فوتبال به قصد سرگرم نمودن عده ای که خستگی کار برتنشان مانده در آغوش مردانی که هدفی مشترک برای نشانه گیری داشتند متولد شد وخیلی سریع ریشه در تمامی بلاد دنیا دوانده واقوام بشر را جادو خود کرد ودر عصر نوین تبدیل به صنعتی فراگیر گشته که هیچ سیاستمدای را ازآن گریزی نیست وهیچ سرمایه داری را به حال خود رها نکرده است وهرچند سردمداران آن گاهی دچار طغیان وخارج شدن از قاعده و رسم رسوم این ورزش شده اند اما صلابت فوتبال همواره پابرجا مانده وبا قدرت به حیات جادویی خود ادامه داده است

به رسم ایرانی بودنمان ،فوتبال را نیر پارسی کردیم کالبد عظیمش را با روحی آریایی دوباره سازی نمودیم وچیزهایی کم زیاد کردیم ودر دهکده جهانی فوتبال، ایرانی وار به رزمگاه جهانیان رفتیم ، دوچرخه سواران ، شاهین ، تاج ، پرسپولیس ، سپاهان ‌،استقلال ، پیروزی ، عقاب وده ها نام آشنا در فوتبال ما ظهور کرده و بال پر گرفته و دراین میان ، در نیم قرن اخیر دو نام نمود بیشتری گرفته ودر تمامی کشور نفوذ کردند وسایه به سایه هم قوام و دوام فوتبال ایران را پایه گذاری کردند ، آری استقلال و پرسپولیس ، حال شناسنامه فوتبال ایران هستند و در نگاه ملی اعتبار ورزش ایرانیان بعد از کشتی محسوب میشوند.

اما فرهنگ فوتبالی و فرهنگ ایرانی  فرهنگ تعصب و فرهنگ حرفه ای گری  و نیز فرهنگ پهلوانی ، نتوانسته  آن طور که شایسته است در هم آمیخته و مارا از مرزهای آماتوری فوتبال فراتر برده و به سرزمین فوتبال حرفه وصنعتی برساند، صنعتی که اگر در این سرزمین پا بگیرد واستوار گردد، تمام قلمرو فوتبال دنیا را درخواهد نوردید وپیر مندانه به قله سربلندی آن صعود خواهد نمود.

شیوه باشگاه داری و روش اداره این ورزش در ایران بدون شک صحیح وحرفه ای  نیست و زیر ساختهای فرهنگی و حرفه ای در تعارض هم قرار دارندو مسیر پیشرفت را ناهموار می باشد، دلسوزان فوتبال وخاک خورده های این ورزش در اقلیت وانزوا مانده ونقش بسیار کمی دراداره آن دارند.

هوادار ما هنوز مسیر هواداری را پیدا نکرده ودربین یک نوسان حداقلی وحداکثری از جنبه دیدگاهی وشعاری ونمادی مانده است ، اسطوره پروری در ایران به بیراهه رفته وحرمتها دستخوش حملات تند وناجوانمردانه میگردد، وگاهی برا ی پیروز شدن راههای ناصواب برگزیده می شود وشیوه مناسبی برای مقابله با آن وجود ندارد( چیزی که در کشورهای اروپایی با وجود مافیای ورزشی رعایت شده وداستان سقوط باشگاه یونتوس به دسته دوم نمونه بارز آن است).

باری چند روزی است به رسم همان کج اندیشیها ،به تعدادی از بازیکنان فقید استقلال و پرسپولیس به طرق مختلف توهین شده است ومهم هم نیست که توهین کنندگان چه کسانی هستند وچه هدفی دارند اما اتفاقی که رخ داده یک فاجعه است ، حادثی ای که به وقوع پیوسته یک بی فرهنگی محض است که تبعات آن به تمامی فوتبال ایران لطمه میزند وآتشی بر پا گردیده که چشم فوتبال ایران را کور خواهد نمود، امروز اسطوره استقلال وپرسپولیس ، فردا اسطوره باشگاه دیگر ودر آینده دیگر اسطوره های ملی ،وقص علی هذا،وآنگاه است که سنگی برروی  سنگی نمی ماندوتشت فرهنگمان از بام به زمین خواهد فتاد

هوادار ایرانی : این یک هشدار بسیار جدی است و زنگ خطری است که به صدا درآمده ، در یک کلام : تا دیر نشده طرحی نو دراندازیم وبه فکر تمامیت فوتبال ایران باشیم


نام شما :

ایمیل شما :


آخرین خبرهارفتن به نوارابزار