اخبار جدید

::

:: شفر مرد شکست ناپذیر

اختصاصی آوای استقلالمحمود فخرالحاج – با صحبت هایش آرامش پیدا می کنیم گویی که فرشته نجات آبی ها شده باشد، مردی که در تمام صحبت هایش تنها کلمه برد را به کار می برد و به چیزی جز برد فکر نمی کند. روحیه ای که در پیکر آبی پوشان تزریق کرده آنچنان در رگ ها و بدن های بازیکنان رخنه دوانده که آنها هم خواهی نخواهی به چیزی جز برد در زمین فکر نمی کنند.

استقلال باید با برد زمین مسابقه را ترک کند ، فرقی هم نمی کند در زمین خودی باشد یا زمین حریف، وقتی تیم قرار است پیروز شود جا و مکان و زمان هم تفاوتی در رسیدن به هدف نمی کند.

خوشحالیم، خوشحال از اینکه مردی را در کنار خود داریم که جدا از سن و سال و چهره اش، یک مغز متفکری دارد همراه با دلی پر امید و با نشاط که چه بخواهی و چه نخواهی مجذوب اش می شوی.. چیزی به پایان سال باقی نمانده، تنها دو بازی آسیایی و دوست داریم که با خاطره ای خوش این سال را به پایان برسانیم و با یک دنیا امید و آرزو برای به ثمر نشاندن اهداف آبی مان در ابتدای سال ۹۷ به استقبال سال جدید برویم.


نام شما :

ایمیل شما :
رفتن به نوارابزار