اخبار جدید

::

:: بحران ملی فوتبال ( قسمت اول)

دو طیف بزرگ جامعه فوتبالی ایران در همه ادوار تاریخ خود برای بقا و برای پیروز شدن دچار حادثه ناگواری شدند به نام تخریب حریف، به هر قیمت ممکن!

 

اختصاصی آوای استقلال – حس صانعی پور- قدیمیها به خاطر قرار نداشتن در فضای پیچیده امروزی و داشتن مرام پهلوانی کمتر به این مقوله آلوده شدند و نسل جدید اعم از بازیکن و تماشاگر به طور تمام وکمال، درگیر و مبتلا به، این بیماری فوتبالی گردیده و لذت سرشار حاصل از این ورزش مهیج جای خود را به ادای الفاظ و ارایه تصاویر خارج از محدوده داده و به یکباره آفتی گشته و برجان فوتبال ایران زده که با هیچ پات زهری درمان نمیپذیرد، الفاظی مثل لنگ وکیسه وهزاران القاب مستهجنی که در فضای مجازی وغیر مجازی به چشم وگوش آدمی میخورد ودل فرهیختگان را مالامال اندوه میکند ، و نیزداستان سرمربی تیم ملی ودرگیری بی مورد ایشان با بعضی از مردان فوتبال ایران از مایلی کهن گرفته تا مهندس عابدینی، ریشه در همین بحران ناخواسته تاریخی دارد، نویسنده قصد دارد موضوع را در یک فضای کاملا بی طرف کالبد شکافی کرده و رمز و راز این غریب به فرهنگ قریب شده را بررسی نماید

 

ادامه دارد


نام شما :

ایمیل شما :


آخرین خبرهارفتن به نوارابزار