اخبار جدید

::

:: آقایان پس تدبیر و امیدتان کجاست؟

آوای استقلال- روی صحبت با مسئولانی است که با وعده و وعید تدبیر و امید وارد گود تصمیم گیری ورزش شده اند. در مورد باشگاه استقلال اما دقیقا چهارسال است که واژه وعید به بعید تبدیل شده است.

 

چهارسال است که انواع و اقسام حواشی و انتصاب های باری به هرجهت در این باشگاه با قدمت و پر از هوادار انجام می شود.

چه دلیلی داشت که حسن زمانی را به عنوان هیئت مدیره در بهبوهه مسابقات این فصل به استقلال تزریق کردید؟ حسن زمانی چه دستاوردی برای باشگاه داشته جز اینکه مسبب حواشی نابودکننده باشد؟ دیگر چند تن از اعضای هیئت مدیره باید نقش مترسک در باشگاه و بلندگو در رسانه ها را ایفا کنند تا شما به هوش بیایید و کاری بکنید؟

این باشگاه قدمتی چهار ساله ندارد که با تصمیمات چهارساله و خلق الساعه شما آزمون و خطا شود. مدیری که به بدنه باشگاه تزریق می کنید باید توانایی حل مسائل مختلف ورزشی را داشته باشد، نه اینکه با داد و هوار کردن در رسانه ها بر بی عرضگی خود سرپوش بگذارد.

خواهشاً اگر می توانید کاری کنید وگرنه ما تدبیر سرخ و امید سرخ تر از آن را نمی خواهیم.


نام شما :

ایمیل شما :


آخرین خبرهارفتن به نوارابزار